ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

(JOB) เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดและประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกเพื่อสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 026653555 ต่อ 2109