ข่าวกิจกรรม

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อาจารย์) ครั้งที่2/2567

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย์) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแจ้งระเบียบการปฏิบัติราชการ และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง R203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ