ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังภาพ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกนั้น ต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณ์ และเงื่อนไขของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือว่าผิดสัญญา คณะบริหารธุรกิจจะใช้สิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองแทน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ โทร 026653555 ต่อ 2106