ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในการนี้ได้มีพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร