ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  • ทักท้วงรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และทักท้วงแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (หมดเวลารับสมัคร)
  • ดำเนินการเลือกตั้งล่วงหน้า (เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในวันลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เท่านั้น)
  • โปรดใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
  • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูล งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โทร.026653555 ต่อ 2109