ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ Big cleaningเตรียมพร้อมเปิดเรียน ภาค 2/2565

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ นำทีมเข้าทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่โดยรอบคณะบริหารธุรกิจ และรถยนต์ราชการ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม

ภาพข่าว : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร