ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ (น้องน่ารัก)

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ […]

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด(การจัดการการค้าปลีก)เข้ารับมอบรางวัลการประกวดโครงการ”จิตอาสาสร้างสรรค์ อย สร้างเสริม”

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การจัดการการค้าปลีก) […]

กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มทร.พระนคร กวาดรางวัลงาน“โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8” เมื่อวันที่ […]

เข้าแข่งขันการประกวดโครงการ“จิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร […]

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer รุ่นที่ 4 article

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ที่ผ่านโครงการอบรม Train the Trainer […]