ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

   คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานกิจการนักศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องเข้าร่วม […]