หน้าแรก ฝ่ายวางแผน

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
งานแผนยุทธศาสตร์
Bus Retreat 2017 ดาวน์โหลด
University Reprofiling ดาวน์โหลด
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของ มทร.พระนคร ดาวน์โหลด
KPI แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ตารางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด


งานแผนและงบประมาณ
แบบเสนอขอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการด้านสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด
ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
แผนดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด

งานติดตามและประเมินผล
แบบรายงานผลดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด


งานบริหารความเสี่ยง
[/vc_column_text][vc_column_text]

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]