ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจและนวัตกรรม (วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม มทร.พระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจและนวัตกรรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (วารสารบริหารธุรกิจและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยฉบับปฐมฤกษ์สำหรับปีที่ 1 จะเผยแพร่ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565
– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– ลงทะเบียนและส่งบทความออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่
– ติดต่อสอบถาม : โครงการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 665 3555 ต่อ 2391 Email : jbi.journal@rmutp.ac.th