คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (25/11/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง จำนวน ๗ เครื่อง. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น หรือ LED สี จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตัวอย่างเอกสารประกอบ

สอบถามเพิ่มเติม งานพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ