ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2566
สามารถส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
หรือ สามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : montira.j@rmutp.ac.th
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2401,2402