ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (ประเภทอาหารตามสั่ง) ภายในคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02 665 3555 ต่อ 2106