ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 026653555 ต่อ 2106