ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือชำนาญเฉพาะ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
จำนวน 1 อัตรา : ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประจำงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 026653555 ต่อ 2109  (วันและเวลารการ)