ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  • การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  • อ่านประกาศ คลิกที่นี่