ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกท่าน พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักกับทีมผู้บริหาร อาจารย์ และหน่วยงานที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานงานระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักศึกษายังได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้และเข้าใจ ความสำคัญ และเล็งเห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในตัวตนที่จะเป็น “นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ” อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักกัน” โดยทีมสันทนาการจากฝ่ายกิจการนักศึกษา
ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกสมาคมศิษบ์เก่าพณิชยการพระนครคนที่ 6 กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของพณิชยการพระนคร ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมีการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้