ข่าวกิจกรรม

นศ. เยอรมนี ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Technical University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว อาทิเช่น มวยไทยสากลสมัครเล่น การป้องกันตัวแบบประชิด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ