ข่าวกิจกรรม

การเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดและปิด การเลือกตั้ง “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)” ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร (ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร )