ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ