หน้าแรก งานสหกิจศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

ข่าวสารและกิจกรรมสหกิจศึกษา

ดูทั้งหมด

[/vc_column_text][vc_column_text]
แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
(FM 09-01)(p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-02) แบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-03) (p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-04) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-05 (p.1-2)แบบแจ้งโครงร่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-06) (p.1) แบบแจ้งยืนยันส่งโครงงาน รายงาน งานวิจัย ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
(FM 09-07)(p.1)แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-07) ดาวน์โหลด
(FM 09-08)(p.1) หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-12) (p.1-2) แบบเสนองานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
(FM 09-13) (p.1-2) แบบแจ้งรายละเอียด ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา ดาวน์โหลด
แบบตอบรับ ดาวน์โหลด
แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ (สำหรับนักศึกษา) ดาวน์โหลด
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์
บันทึกการขออนุมัติเบิกค่าพาหนะค่านิเทศสหกิจศึกษา(แบบฟอร์ม) ดาวน์โหลด
แบบคะแนนสำหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา ดาวน์โหลด
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM 09-09) ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา (FM 09-10) ดาวน์โหลด
แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-11) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานวิจัย โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบสรุปคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากอาจารย์นิเทศ ดาวน์โหลด
ปะหน้าแบบฟอร์มสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ ดาวน์โหลด
แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี (รายบุคล) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างรายงานวิจัย ดาวน์โหลด
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]