ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร (อิสลาม) ภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 12  มิถุนายน  2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 026653555 ต่อ 2106