‎นักศึกษาปริญญาโท‬ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้จัด […]

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายการวิจัยระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ […]

โครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยโครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด” เพื่อตอบสนองนโยบาย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ […]