ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

#ผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นทุนการศึกษาอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) […]

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Scopus

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล Scopus แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักศึกษา อาจารย์ […]

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ “น้อมจิต […]

อ.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำกับดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) อ.สุวิทย์ […]

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประสัมพันธ์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! #ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

#งานสวัสดิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของคุณสิทธิชัย […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

ด่วน !!! #ประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง […]