(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

Continue Reading →

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

Continue Reading →

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2560

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและของบประมาณจากวช. พศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ TH Beach หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิก รับชมภาพเพิ่มเติม

สอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ มทร.พระนคร ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สนองนโยบายของ สกอ. จัดสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะกรรมการ ได้มีการตรวจเยี่ยมและควบคุมสนามสอบ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กำกับการสอบ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ข่าว, ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

คลิก เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ด่วน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

************* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ *************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)

สามารถดูรายชื่อได้ที่ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประเภทโควตา(งาน 12 ปีRMUTP) ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)