(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน […]

(News) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานสรบรรณ จำนวน […]

(News) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา ประจำงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต […]

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]