คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

(News) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 พ.ย.-14 ธ.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 – 26 ต.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 อัตรา […]

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24 ก.ย.-5 ต.ค. 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสัมครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 4 อัตรา […]