สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควันวาน พณิชยการพระนคร” 59

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ “ย้อนยุควัน วาน […]

ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล บาสเกตบอล งาน “โลจิสจิกส์สัมพันธ์ครั้งที่ 8”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มทร.พระนคร ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล […]

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรตาฐานอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนเซ็นทรัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี ผู้ดูแลและประสานงานโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัล […]

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพี่อรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัด “โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพี่อรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัด […]

“การเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้จัดให้มีการอบรม “การเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพ” Superior […]

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร เร่งพัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่สู่นวัตกรรม 2559 […]

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ในวันที่ 13 มีนาคม 2559

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ในวันที่ […]