“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา […]

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (เฉพาะนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา เทอม 1/2559) เท่านั้น

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

      รายละเอียดและเอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link ด้านล่าง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม […]

โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “พัฒนาบุคคลากรสายวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน” โดยมี […]