ข่าวประกาศ

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

  • ปฏิทินผู้กู้รายเก่าเลื่อชั้นปี ดาวน์โหลด
  • ปฏิทินผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด
  • หนังสือรับรองรายได้ กยศ. ดาวน์โหลด
  • หนังสือเปิดบัญชีธนาคาร ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืม (กรณีผู้กู้ยืมบรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุไม่ถึง 20 ปี) ดาวน์โหลด
  • ใบตรวจสอบเอกสารผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ดาวน์โหลด
  • ใบตรวจสอบเอกสารผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด
  • คู่มือกิจกรรมจิตอาสา ดาวน์โหลด
  • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งาน กยศ. คณะบริหารธุรกิจ โทร 026653555 ต่อ 2401-2 หรือ Facebook คลิกที่นี่