Bus Channel กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา Shin chien university (USC), Taiwan

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

#ความร่วมมือทางด้านวิชาการหรือ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัย […]

“โครงการเปิดง่าย-ปิดคล่อง สติ๊กเกอร์หรรษา” ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการเปิดง่าย-ปิดคล่อง สติ๊กเกอร์หรรษา” ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ปบง.56/1) […]

โครงการจิตอาสา”แต่งสีเติมสันสู่วังสน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา”แต่งสีเติมสันสู่วังสน” นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ปบง.56/2) กลุ่มโครงการจิตอาสาได้จัดโครงการ “แต่งสี […]

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมกิจกรรมทำบุญและออกร้านโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “ร่วมกิจกรรมทำบุญและออกร้านโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี” เมื่อเร็วๆ […]

โครงการพี่สอนน้อง…การใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการพี่สอนน้อง…การใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า  ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อเร็วๆ นี้ […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์ “โครงการจิตอาสา..เติมสีสันปันรอยยิ้ม” เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์  “โครงการจิตอาสา..เติมสีสันปันรอยยิ้ม” เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร” […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา […]

ใบสมัคร RMUTP MC Search ค้นหาดาวดวงใหม่เพื่อก้าวเป็น MC มืออาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

  ใบสมัคร Mc พร้อมรายละเอียด นักศึกษาสามารถยื่นประสมัครและถ่าย […]