ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี (ที่มีเลขบัญชี) และชื่อบัญชีของนักศึกษา เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืน

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าสมุดธนาคาร (หน้าที่มีเลขบัญชี) […]

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้โครงการ “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้โครงการ “น้อมจิต วันทา บูชาครู” […]

กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา […]

มาตราการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่4-5)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

มาตราการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่4) มาตราการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่5) ระบบบริการการศึกษา

แจ้งกำหนดการและรายชื่อนักศึกษาในการเข้าทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ป.ตรี ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (ก่อนสำเร็จการศึกษา) […]

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563(โดยร้านครุยทองคำ)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

📣คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการวัดชุดครุยและชุดปกติขาว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ […]