เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา” ดร.ปริญญา มากลิ่น […]

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” (09/06/58)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญ ผศ.ดร.สมิทธิ์ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก […]